Dechreuwch bennod newydd

Rydym yma i bobl sy'n eu cael eu hunain mewn sefyllfaoedd sy'n ei gwneud yn anodd byw yn ddiogel.

Mae anghenion pawb yn wahanol. Weithiau mae'n ymwneud â dod o hyd i le diogel i fyw. Weithiau mae'n fater o ddatblygu'r sgiliau a'r hyder i adeiladu dyfodol mwy disglair.

Beth bynnag yw'r sefyllfa, rydym yn datblygu a theilwra ein gwybodaeth a'n profiad i gydweddu â'u hamgylchiadau unigol. Am dros ddeng mlynedd ar hugain, rydym wedi rhoi oedolion a theuluoedd y cymorth sydd angen arnynt i adeiladu'r bywyd cadarnhaol y maent yn ei haeddu.

Y gwahaniaeth a wnawn

Rydym yn cefnogi pobl i newid eu bywydau eu hunain er gwell. Yn 2021-22 llwyddasom i…

  • Cefnogi 4000+ o bobl
  • Rhoi lloches i bobl yn ein 152 o unedau ledled Cymru
  • Helpu 680 o bobl i gael mynediad at gyllid gan y llywodraeth
  • Addysgu 5978 o blant am berthnasau iach
  • Croesawu dros 1000 o ddynion i’n Siediau Dynion

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Gall Byw Heb Ofn ddarparu cymorth a chyngor ar gyfer:

  • unrhyw un sy’n dioddef cam-drin domestig
  • pobl sy’n adnabod rhywun sydd angen cymorth.Er enghraifft, ffrind, aelod o’r teulu neu gydweithiwr
  • ymarferwyr sydd am gael cyngor proffesiynol

Mae pob sgwrs â staff Byw Heb Ofn yn gyfrinachol ac yn cael eu cynnal â staff sy’n brofiadol iawn ac wedi’u hyfforddi’n llawn.

Noddwyr a phartneriaid