Categori: Newyddion

Erthygl newyddion

Nawr yn Recriwtio: Cyfarwyddwr Adnoddau

Mae gennym gyfle cyffrous newydd ar gael o fewn ein Tîm Rheoli Gweithredol. Rydym wedi partneru â Robert Half Talent i recriwtio Cyfarwyddwr Adnoddau newydd. Bydd y Cyfarwyddwr Adnoddau yn

Erthygl newyddion

Pen-blwydd Stori yn 35!

Mae’r mis hon wedi bod yn llawn dathliadau wrth i ni ddathlu 35 mlynedd o gefnogi pobl ledled Cymru a phen-blwydd 1af y sefydliad fel Stori. Mae wedi bod yn

Erthygl newyddion

Blwyddyn Newydd, Datblygu Gwasanaeth Newydd i Stori!

Yn dilyn proses dendro ddiweddar, rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod ni wedi cael ein dewis i ddarparu gwasanaeth newydd a ariennir gan ‘Grant Cymorth Tai’ yn Nhorfaen.

Erthygl newyddion

Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni  

Yn Stori, rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion y bobl rydym yn eu cefnogi. Rydym yn gofyn am adborth gan fod hyn yn ein helpu i wella’r

Erthygl newyddion

Stori yn lansio Grŵp Llywio Cyfranogiad Cleientiaid

Hoffech chi helpu i lunio’r ffordd rydym ni’n gweithio? Hoffech chi ddefnyddio eich profiadau eich hun i helpu eraill? Hoffech chi rannu eich syniadau a’ch safbwyntiau? Yna ymunwch â’n Grŵp

Erthygl newyddion

Adroddiad Blynyddol Stori 2022-2023

Mae’n bleser gennym rannu Adroddiad Blynyddol Stori 2022-2023, sy’n cyfleu ein taith yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, gan dynnu sylw at ein cyflawniadau, ein cynnydd a’n hymrwymiad diwyro

Erthygl newyddion

Stori’n Cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Ym mis Medi, cawsom y pleser o gynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ac arddangos gwaith Stori ledled Cymru. Roedd yn ddiwrnod rhyfeddol a ddaeth â’n

Erthygl newyddion

Cynaliadwyedd Yn Stori

Yma yn Stori, rydym wedi ymrwymo’n llwyr i hyrwyddo cynaliadwyedd o fewn ein sefydliad. Rydym wedi ymroi i fabwysiadu arferion mwy ecogyfeillgar a lleihau ein hôl troed amgylcheddol. Un cam

Erthygl newyddion

Arolwg Bodlonrwydd Tenantiaid 2023-24

Rydyn ni eisiau clywed eich barn chi! Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau ac ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth gwych i chi.  Atebwch yn onest er bod

Erthygl newyddion

Stori Prif Weithredwr Sian Morgan Yn Ymddeol

Ym mis Medi, ymddeolodd Prif Weithredwr Stori Siân Morgan o’i swydd. Am y 7 mlynedd diwethaf, Siân fu’r grym y tu ôl i Stori, gan ein harwain gydag angerdd, ymrwymiad