Cysylltwch

Ymholiadau cyffredinol

Cynnal a Chadw

I gysylltu â’n tîm cynnal a chadw, e-bostiwch: [email protected] neu ffoniwch 01267225555 opsiwn 4. Ffoniwch 08000 590 808 i gael y tîm y tu allan i oriau.

Ffurflen Pryderon a Chwynion

Hoffem glywed eich adborth chi amdanom ni a’n gwasanaethau. Ewch I’n tudalen Canmoliaethau a Chwynion i anfon eich barn atom.

Cyfryngau

Ar gyfer unrhyw gyswllt â’r cyfryngau, e-bostiwch [email protected].

Ein swyddfeydd

 • Caerfyrddin (prif swyddfa)

  Ffordd Steffan
  Pensarn
  Caerfyrddin
  SA31 2BG

  Ffôn: (01267) 225555
 • Bangor

  7 Llys Y Fedwen
  Parc Menai,
  Bangor
  LL57 4BN

  Ffôn: (01248) 671891
 • Castell Nedd

  8 Sryd Fawr
  Hwlfford
  SA61 2DA

  Ffôn: (01639) 636659
 • Pont-Y-Pwl

  24 Stryd Siors
  Pont-Y-Pwl
  NP4 6BY

  Ffôn: (01267) 225555
 • Rhondda Cynon Taff Ffôn: (01443) 423208 or (01443) 407250
 • Wrecsam

  33 Ffordd Grosvenor
  Wrecsam
  LL11 1BT

  Ffôn: (01978) 823123
 • Abertawe

  35/36 Stryd Singleton
  Abertawe
  SA1 3QN

  Ffôn: (01792) 345751/50
 • Ffôn: