Ffurflen Pryderon a Chwynion

Mae Stori yn gweld yr holl sylwadau, pryderon, a chwynion fel cyfle i ddysgu ac i wella ein gwasanaethau.

Rydym wedi ymrwymo i:

  • Eich rhoi chi’n gyntaf
  • Darparu gwasanaeth o ansawdd uchel
  • Delio gydag unrhyw gwynion yn gyflym ac yn deg
  • Rhoi gwybod i chi am eich cwyn a gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch helpu
  • Cadw’r holl wybodaeth yr ydych yn ei roi i ni yn gyfrinachol
  • Egluro ein penderfyniad
  • Defnyddio cwynion ac adborth i ddysgu gwersi ac i adolygu a gwella ein gwasanaethau.

Gallwch ddod o hyd i’n Polisi Cwynion yma.