Gwasanaethau

Beth bynnag fydd y gwasanaeth, bydd ein ffocws yr un peth bob amser: i rymuso pobl i fyw mor ddiogel, a chystal â phosib, beth bynnag yw eu hamgylchiadau personol.

Mae hynny’n cynnwys cefnogi pobl un i un, addysgu a hyfforddi eraill i wneud yr un peth – hyd yn oed helpu plant i ddeall sut i adeiladu perthnasau cadarnhaol, hapus am oes, drwy ein gwaith mewn ysgolion. Dyma’r hyn a wnawn, bob dydd.

Ble’r ydym yn gweithio

Gwent

 • Torfaen – Cymorth Cam-drin Domestig i Ddynion yn ôl yr angen
 • Torfaen – Cymorth i Deuluoedd sy’n Agored i Niwed
 • Prosiect Sbectrwm
 • Hyfforddiant Diogelu, Iechyd Meddwl a Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASAV)

Morgannwg

 • Cymorth Cyflogadwyedd
 • Prosiect Sbectrwm
 • Hyfforddiant Diogelu, Iechyd Meddwl a Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASAV)

Cwm Taf Morgannwg

 • Cwm Taf Morgannwg
 • Cymorth Cyflogadwyedd
 • Gwasanaeth Di-waith
 • Rhondda Cynon Taf – Tai â Chymorth i Deuluoedd sy’n Agored i Niwed
 • Rhondda Cynon Taf – Llety Gwasgaredig a Phobl Ifanc
 • Prosiect Sbectrwm
 • Hyfforddiant Diogelu, Iechyd Meddwl a Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASAV)

Bae Abertawe

 • Abertawe – Prosiect Lles Plant a Phobl Ifanc
 • Abertawe – Tai â Chymorth Cam-drin Domestig
 • Castell-nedd Port Talbot – Cymorth Cartref Teuluoedd yn Gyntaf
 • Castell-nedd Port Talbot – Cymorth yn ôl yr Angen
 • Abertawe – Cymorth yn ôl yr Angen
 • Castell-nedd Port Talbot – Tai â Chymorth Cam-drin Domestig
 • Castell-nedd Port Talbot – Prosiect Trais Domestig i Ddynion
 • Abertawe – Siop Un Stop
 • Prosiect Sbectrwm
 • Hyfforddiant Diogelu, Iechyd Meddwl a Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASAV)

Canolbarth a Gorllewin Cymru

 • Sir Benfro – Tŷ Diogel Cam-drin Domestig Ail Gam
 • Sir Benfro – Lloches Cam-drin Domestig
 • Sir Gaerfyrddin – Tai â Chymorth Cam-drin Domestig
 • Sir Benfro – Tai â Chymorth Cam-drin Domestig
 • Sir Benfro – Siop Un Stop
 • Sir Gaerfyrddin – Prosiect Menywod Ifanc
 • Cymorth Cyflogadwyedd
 • Prosiect Sbectrwm
 • Hyfforddiant Diogelu, Iechyd Meddwl a Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASAV)

Gogledd Ddwyrain Cymru

 • Sir Y Fflint – Cynllun Tai â Chymorth Gwasgaredig
 • Wrecsam – Lloches Cam-drin Domestig Wasgaredig
 • Wrecsam – Tai â Chymorth Cam-drin Domestig Gwasgaredig
 • Wrecsam – Cymorth Cam-drin Domestig yn ôl yr Angen
 • Sir y Fflint – Tai â Chymorth Cam-drin Domestig
 • Wrecsam – Prosiect Person Ifanc
 • Prosiect Sbectrwm
 • Hyfforddiant Diogelu, Iechyd Meddwl a Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASAV)

Gogledd Orllewin Cymru

 • Conwy – Cynllun Tai â Chymorth Gwasgaredig
 • Ynys Môn – Cynllun Tai â Chymorth Gwasgaredig
 • Ynys Môn – Prosiect Cymorth yn ôl yr Angen
 • Conwy – Cymorth i Fenywod Ifanc
 • Gwynedd – Tai â Chymorth Cam-drin Domestig
 • Conwy – Cymorth yn ôl yr Angen
 • Conwy – Prosiect Person Ifanc
 • Prosiect Sbectrwm
 • Hyfforddiant Diogelu, Iechyd Meddwl a Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASAV)