Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM)

Hanner diwrnod

Dysgu sut mae FGM yn effeithio ar unigolion, yr hyder i’w cydnabod, ymateb i ddatgeliadau ac i ddiogelu’r rheini sy’n cael eu heffeithio. Hefyd byddwn yn archwilio sut mae’n cael ei ystyried yng nghyfraith y DU.

Ymholwch am y cwrs hwn