Cam-drin ar sail Anrhydedd

Hanner diwrnod

Gwella eich dealltwriaeth o Gam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd, sut y mae’n gallu effeithio yn uniongyrchol ar rywun yn gorfforol ac yn emosiynol. Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhannu sut i gydnabod yr arwyddion, lle i gyfeirio pobl am gymorth a’r sefyllfa gyfreithiol yn y DU.

Ymholwch am y cwrs hwn