Cam-drin Domestig yn y Gweithle

Diwrnod llawn

Mae’r cwrs hwn yn archwilio rheolaeth drwy orfodaeth a’i rôl mewn camdriniaeth, gan alluogi cyfranogwyr i gydnabod arwyddion a symptomau camdriniaeth yn y gweithle, datblygu’r hyder i godi pryderon a gwybod sut i gyfeirio at gymorth. Rydym hefyd yn edrych ar y ddeddfwriaeth sydd yn ymwneud â gweithredu polisi yn y gweithle.

Ymholwch am y cwrs hwn