Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid

Cwrs 2 ddiwrnod achrededig

Addysgu oedolion mewn rolau fel staff ysgol, rhieni, gwarcheidwaid, gweithwyr ieuenctid, sut i gynorthwyo glasoed sy’n datblygu problem iechyd meddwl, sy’n profi gwaethygu problem iechyd meddwl neu mewn argyfwng iechyd meddwl.

Ymholwch am y cwrs hwn