Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Oedolion)

Deuddydd

Anelir y cwrs 2 diwrnod rhyngweithiol hwn at weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gydag unigolion eraill mewn rôl gefnogol, rheolwr llinell neu Adnoddau Dynol. Mae’r cwrs wedi’i drwyddedu i roi tystysgrif achrededig mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i gyfranogwyr.

Ymholwch am y cwrs hwn