Deall Cam-drin Domestig ac Ymddygiad sy’n Rheoli neu’n Gorfodi

Diwrnod llawn

Diwrnod llawn yn archwilio natur ymddygiad sy’n rheoli neu’n gorfodi a’i swyddogaeth o fewn perthnasau difrïol. Byddwn yn cydnabod mathau o gamdriniaeth ac yn paratoi cyfranogwyr i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr.

Rwy’n teimlo’n barod nawr i gael sgyrsiau gyda chwsmeriaid ynglŷn â thrais domestig. Ni fyddwn wedi teimlo’n hyderus i wneud hynny cyn yr hyfforddiant.

Mynychwr cwrs

Ymholwch am y cwrs hwn