Effaith Cam-drin Domestig ar Blant a Phobl Ifanc

Diwrnod llawn

Cwrs sy’n archwilio natur gymhleth cam-drin domestig, sut mae troseddwyr yn defnyddio dylanwadu a chynllwynio, a’r effaith ar y teulu cyfan, gan gynnwys plant a phobl ifanc.

Mae’n fy ngwneud i’n fwy ymwybodol o fy mhrofiadau a’m trigeri fy hun a sut i gadw fy hun ac eraill yn ddiogel, mae’r cwrs hwn hefyd yn caniatáu imi weld o safbwynt y merched sy’n dod i loches gyda phrofiadau eu plentyndod a’r plant sy’n dod gyda nhw.

Mynychwr cwrs

Ymholwch am y cwrs hwn