Ffiniau Personol a Phroffesiynol

Diwrnod llawn

Gall ffiniau proffesiynol fod yn dir peryglus. Mae’r cwrs hwn ar gyfer sefydliadau sydd yn awyddus i barchu hawliau a diddordebau staff a chleientiaid ac i sicrhau bod eu gwaith yn adlewyrchu yn llawn ethos y sefydliad, gan archwilio ffiniau proffesiynol a’r effaith posib os ydynt yn dod yn aneglur.

Bydd yn gwneud i mi feddwl hyd yn oed mwy am fy ffiniau fy hun mewn bywyd bob dydd.

Mynychwr cwrs

Ymholwch am y cwrs hwn