Gweithio gyda Dynion sy’n Dioddef Cam-drin

Diwrnod llawn

Gwella dealltwriaeth o’r problemau sy’n wynebu dynion sy’n dioddef, a gwella ymatebolrwydd i atal, diogelu a chefnogi dynion sy’n profi unrhyw fath o VAWDASV.

Rwy’n teimlo’n fwy gwybodus i ymdrin â phob agwedd o adnabod dioddefwyr gwrywaidd cam-drin domestig yn gywir.

Mynychwr cwrs

Ymholwch am y cwrs hwn