Iechyd Meddwl a Thai

Diwrnod llawn

Yn aml mae iechyd meddwl gwael a materion tai yn gysylltiedig â’i gilydd. Mae’r cwrs diwrnod llawn hwn yn darparu mewnwelediad i Iechyd Meddwl a’i effaith ar Dai, gan roi dysgwyr yr offer sydd angen arnynt i gefnogi tenantiaid a defnyddwyr gwasanaethau.

Cwrs wedi’i gyflwyno’n dda – llawer o wybodaeth – ond wedi’i egluro’n dda iawn. Roeddwn i’n hoff iawn o’r ffyrdd ymarferol a defnyddiol o fynd i’r afael â rhwystrau, cwestiynau agored – gan wybod, po fwyaf rydych chi’n ’nabod y defnyddiwr gwasanaeth, po fwyaf o wybodaeth sydd gennych i ysgogi.

Mynychwr cwrs

Ymholwch am y cwrs hwn