Masnachu mewn Pobl a Chaethwasiaeth Fodern

Hanner diwrnod

Deall effeithiau Masnachu mewn Pobl a Chaethwasiaeth Fodern. Mae’r cynnwys yn archwilio: mathau o fasnachu mewn pobl, caethwasiaeth fodern a cham-fanteisio yn rhywiol ar blant a dealltwriaeth o sut y dylai sefydliadau ymateb.

Ymholwch am y cwrs hwn