Rheoli Bwlio ac Aflonyddu yn y Gweithle

Diwrnod llawn

Mae’r cwrs hwn yn archwilio bwlio ac aflonyddu yn y gweithle a sut y mae’n effeithio ar unigolion, timau a’r busnes.

Ymholwch am y cwrs hwn