Trais yn erbyn Rhieni a Cham-drin Rhieni gan Blant a’r Glasoed

Hanner diwrnod

Cwrs cyflwyniadol sy’n cwmpasu’r math o drais teuluol mwyaf cudd, sy’n achosi’r stigma a’r camddealltwriaeth fwyaf – trais yn erbyn rhieni a cham-drin rhieni gan blant a’r glasoed (CAPVA).

Bore addysgiadol iawn, byddaf yn annog gweddill fy nhîm i fynychu’r cwrs os bydd y cynnig yn codi eto. Yn y cyfamser, byddaf yn rhannu llawer o wybodaeth yn ein cyfarfod tîm nesaf.

Mynychwr cwrs

Ymholwch am y cwrs hwn