Ymwybyddiaeth Hunanladdiad

Hanner diwrnod

Amcangyfrifir bod person yn marw drwy hunanladdiad bob 40 eiliad. Mae ein cwrs yn archwilio cymhlethdod hunanladdiad er mwyn gwella dealltwriaeth ynghylch sut i gefnogi a chyfeirio unigolion sy’n profi meddyliau hunanladdol.

Ymholwch am y cwrs hwn