Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Hanner diwrnod

Bydd y cwrs hanner dydd hwn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth eich tîm ynghylch iechyd meddwl a salwch meddwl, gan eu galluogi nhw i gydnabod arwyddion a symptomau problemau iechyd meddwl cyffredin a chodi ymwybyddiaeth am strategaethau iechyd meddwl cadarnhaol.

Ymholwch am y cwrs hwn