Adroddiad Blynyddol Stori 2022-2023

Mae’n bleser gennym rannu Adroddiad Blynyddol Stori 2022-2023, sy’n cyfleu ein taith yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, gan dynnu sylw at ein cyflawniadau, ein cynnydd a’n hymrwymiad diwyro i’n cenhadaeth a’n gwerthoedd. Darllenwch yr adroddiad llawn isod i gael gwybod rhagor am y bennod ddiweddaraf yn ein Stori.

Lawrlwythwch gopi yma