Arolwg Bodlonrwydd Tenantiaid 2023-24

Rydyn ni eisiau clywed eich barn chi! Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau ac ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth gwych i chi. 

Atebwch yn onest er bod posibilrwydd o ennill gwobr. Rydyn ni o hyd yn ymdrechu i wella ein gwasanaethau ac mae clywed eich barn go iawn yn ein helpu i gyflawni hynny. 

Mae’r holl wybodaeth a roddwch inni yn gyfrinachol. Rydyn ni’n defnyddio’r adborth i fesur safonau ein gwasanaeth a’i gymharu â gwasanaethau tebyg eraill. 

 Cliciwch ar y ddolen hon i gymryd yr arolwg https://www.surveymonkey.co.uk/r/CS53M6X