Bwrdd Stori yn Ceisio Aelodau Newydd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwasanaethau tai a chymorth?  Hoffech chi siapio’r cyfeiriad a gwneud gwahaniaeth i Ddarparwr Tai Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru? Ydych chi’n wirfoddolwr angerddol ac ymroddedig?

Os mai’ch ateb yw ie, yna hoffem glywed gennych.  Mae Bwrdd Stori (a elwid gynt yn Hafan Cymru) yn ceisio penodi tri aelod newydd i sicrhau bod gennym y gallu a’r sgiliau i gyflawni ein cynllun strategol. Mae gennym ddiddordeb arbennig i glywed gan bobl sydd â gwybodaeth a sgiliau yn y meysydd canlynol:
• Gwasanaethau tai
• Datblygu eiddo
• Cyflawni swyddogaethau cymorth

Cymdeithas dai ddielw yw Stori wedi ei chofrestru gyda Rheoleiddiwr Tai Llywodraeth Cymru.

Am ragor o fanylion neu drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Phrif Swyddog Gweithredol Sian Morgan, CEO  [email protected]

I gychwyb eich cais ewcg i’n porth recriwtio