Cynadleddau Fuel4Life De Cymru

Am fraint i glywed gan y bobl rydyn ni’n eu cefnogi!

Cynhaliwyd 2 Gynhadledd Fuel4Life yn ne Cymru i’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi ac roedd yn anhygoel i glywed eu hadborth am ein gwasanaethau. Gwrandawon ni ar dystebau a oedd yn ein gwneud inni deimlo’n ostyngedig, derbyniwyd cyngor gwerthfawr gan ein partneriaid ar sut i arbed ynni, cefnogi ein lles, a chadw’n ddiogel gartref.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at ein cynadleddau yng ngogledd Cymru mis nesaf!