Happy Easter

Llongyfarchiadau i enillwyr lwcus ein Raffl y Pasg!

Aeth pawb rydyn ni’n ein cefnogi i mewn i Raffl y Pasg Di-dâl, i gael siawns i ennill 8 Basged Pasg ac 1 Hamper Moethus.
Hysbyswyd yr enillwyr a byddant yn derbyn eu gwobrau mewn da bryd i ddathlu’r Pasg.

Hoffem ddymuno Pasg Hapus i’n timau, eu teuluoedd a phawb rydyn ni’n eu cefnogi!