Pob Lwc, Sian!

Rydyn ni’n mor falch bod Sian Morgan, ein Prif Weithredwr, wedi’i henwi yn rownd derfynol Gwobrau Womenspire Chwarae Teg o fri, yng nghategori Arweinydd.

Mae’r wobr yn dathlu menywod anhygoel yng Nghymru ac yn cydnabod eu llwyddiannau ym mhob agwedd o fywyd, o gyfraniad eithriadol i bersonol. Mae’n arddangos yr hyn y mae menywod wedi’i gyflawni, ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Pob Lwc, Sian!

Rhannwyd fideo gan Wobrau Womenspire Chwarae Teg 2022