Sut mae Hafan Cymru wedi helpu fi

Diolch am bopeth, byddaf i’n ddiolchgar am byth.

Mae staff Hafan Cymru yn anhygoel. Maen nhw wedi fy nghefnogi i drwy fy hwyliau uchel/isel, ac maen nhw yna os oes angen sgwrs arnoch chi. Maen nhw’n dda iawn yn cefnogi fi i ac o apwyntiadau, maen nhw’n anhygoel yn cysylltu â meddygon, yn enwedig ar ôl iddyn nhw wneud llanast o bethau i fi.

Mae staff wedi helpu fi gymaint, a hebddyn nhw, byddaf i ddim wedi curo alcoholiaeth. Rydw i’n fythol ddiolchgar iddyn nhw am eu cymorth caredig, cefnogol a gofalgar. Maen nhw fel teulu i mi, ac rydw i’n mor ddiolchgar ac mae wedi bod yn fraint i gael cymorth y bobl anhygoel hyn.