Cyrsiau Achrededig Agored Cymru

Mae Stori yn gweithio mewn partneriaeth ag Agored Cymru gyda mynediad at dros 6000 o unedau a thros 400 o gymwysterau sicrwydd ansawdd sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Gallwn alluogi ein cleientiaid i gyflawni cymwysterau sy’n gallu gwella eu siawns o gael gwaith yn eu dewis faes neu eu galluogi i gael hyfforddiant pellach. Mae unedau a chymwysterau Agored Cymru yn cael eu cydnabod, eu gwerthfawrogi a’u parchu’n eang gan y sector addysg, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr.

To find out more, please contact us. CY