His…Stori: Prosiect Cam-drin Domestig yn erbyn Dynion wedi’i Achredu gan Respect

His…Stori yw ein Prosiect Cam-drin Domestig yn erbyn Dynion wedi’i Achredu gan Respect sy’n cynnig cymorth i ddynion 16+ oed sydd wedi profi cam-drin domestig ac a allai fod yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Mae’r prosiect yn cynnig Cymorth sy’n Gysylltiedig â Thai effeithiol ac arloesol i alluogi’r dynion rydym yn eu cefnogi i fyw’n annibynnol ac yn ddiogel, gan eu helpu i oresgyn trawma cam-drin domestig. Nod y prosiect yw helpu dynion a effeithiwyd gan gam-drin domestig i wella o’u profiadau a’u helpu i adeiladu gwydnwch a chynyddu diogelwch.

To find out more, please contact us. CY