Perchenogi Fy Mywyd

Hyd: 12 wythnos – sesiynau grŵp 1-awr Cynulleidfa: Merched sydd wedi profi cam-drin domestig

Mae’r cwrs Perchenogi Fy Mywyd yn helpu merched i adennill perchnogaeth o’u bywydau ar ôl dioddef trais neu camdriniaeth. Mae’r cwrs yn defnyddio cynnwys amlgyfrwng sy’n ennyn brwdfrydedd i esbonio cysyniadau cymhleth am drawma a chamdriniaeth mewn clipiau fideo hawdd eu deall, ynghyd â fideos sy’n dangos sut mae diwylliant poblogaidd yn atgyfnerthu neu’n hybu rhywiaeth, diwylliant treisiol, trais, casineb at ferched, amarch mewn cydberthnasau, ac ymddygiad camdriniol.

Mae’r cwrs yn edrych ar berchenogi ein:

  • Meddwl
  • Corff
  • Dewisiadau
  • Cydberthnasau
  • Byd
  • Teimlad

Mae’r cwrs hefyd yn canolbwyntio ar Deall trawma a Cadw Dyddiadur ar gyfer Ymarfer Myfyriol

To find out more, please contact us. CY