Pwy Yw’r Bòs

Hyd: 9 wythnos, sesiynau grŵp wyneb yn wyneb 2.5 awr Cynulleidfa: Mae'r rhaglen yn agored i rieni sy'n teimlo bod eu plant yn arddangos ymddygiad treisgar a chamdriniol yn y cartref

Mae’r Rhaglen Pwy yw’r Bòs yn helpu rhieni i ddysgu mwy am achosion a dylanwadau ymddygiad camdriniol yn y cartref. Nod y cwrs yw darparu rhieni gyda mecanweithiau magu plant ymarferol i’w helpu i dorri’r cylch o ymddygiad camdriniol, cadarnhau eu rôl fel rhiant a sicrhau canlyniadau priodol i ymddygiad eu plant.

 

To find out more, please contact us. CY