Y Rhaglen Rhyddid

Hyd: 12 Wythnos – sesiynau grŵp 90-munud Cynulleidfa: Merched sydd wedi profi Cam-drin Domestig

Mae’r Rhaglen Rhyddid yn helpu goroeswyr camdriniaeth i wneud synnwyr o’r hyn sydd wedi digwydd iddynt a’i ddeall. Mae’r rhaglen, a gynhelir mewn grwpiau, yn canolbwyntio ar ferched yn rhannu eu profiadau bywyd.

Mae’r cwrs yn cwmpasu:

  • Deall credoau dynion sy’n cam-drin
  • Adnabod a herio creodau ar y cyd
  • Dangos effeithiau cam-drin domestig ar blant
  • Adnabod darpar gamdrinwyr posibl

To find out more, please contact us. CY